Evangelijska cerkev OBALA

Smo avtonomna protestantska krščanska skupnost, prostovoljno pridružena zvezi binkoštnih Cerkva. V naši skupnosti izpovedujemo nicejsko – carigrajsko veroizpoved, ki je skupna vsem zgodovinskim Cerkvam.
Temelj naše vere je Sveto Pismo. Sveto pismo, ki ga je napisala nastajajoča Cerkev. Razlago Svetega pisma prepuščamo cerkvenemu učiteljstvu, oziroma teologom, katere upošteva celotna Cerkev. Oziramo pa se tudi na ustno izročilo katero je bilo obravnavano in sprejeto na prvih sedmih koncilih, oziroma do leta 787. Poslanstvo naše Cerkve je oznanjevanje evangelija Jezusa Kristusa, do Njegovega drugega prihoda. Za Cerkev verjamemo, da ni občestvo popolnih ljudi, ampak opravičenih grešnikov. Verujemo tudi, da ima Jezus Kristus eno samo Cerkev. Žalostnih razkolov nismo povzročili mi, zato jih ne bomo še bolj poglabljali. Do kristjanov drugih veroizpovedi se vedemo spoštljivo, krivoverskih prenapetežev in prepirljivcev pa se izogibamo. Priznamo krst drugih krščanskih Cerkva, ki je opravljen po trinitarični formuli. Našo skupnost poleg članov sestavljajo še; pastor, pomočnik pastorja ter pastoralni svet. V članstvo cerkvene občine se sprejme tiste, ki izpovedo nicejsko – carigrajsko veroizpoved, ki so krščeni ali pa se dajo krstiti, če krsta niso opravili in ki sprejemajo njeno ureditev, njeno bogoslužje, starešinstvo ter vse duhovne, moralne in materialne obveznosti. Včlanitev v cerkveno občino se omogoči tudi vsem vernikom, ki se iz podobnih cerkvenih občin preselijo v naše kraje in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka. Včlanitev ni samoumevna. Prosilcu naj se omogoči primerno dolgo obdobje prilagajanja skupnosti. Primeren čas sprejema v članstvo ugotovi starešinstvo.

EVC Obala
Pastor

“Temelj naše vere je Sveto Pismo.”

Smo avtonomna protestantska krščanska skupnost, prostovoljno pridružena zvezi binkoštnih Cerkva. V naši skupnosti izpovedujemo nicejsko – carigrajsko veroizpoved, ki je skupna vsem zgodovinskim Cerkvam. Poslanstvo naše Cerkve je oznanjevanje evangelija Jezusa Kristusa, do njegovega drugega prihoda.

Dušan Barišič

Audio
14. januar: Modrost
by Vili
7. januar: Trihotomija ali dihotomija
by Dušan
17. december: Navdušenje
by Dušan

Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim poželenjem ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku, ko pričakujemo, da se bosta uresničila blaženo upanje in pojavitev slave vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa, ki je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra dela.

Tit 2:12-14